Vår historia

Strand Hotell 

Placerad precis invid vattnet vid Motala ström i en vacker historisk byggnad, endast 300 meter från tågstationen. 
19 stycken individuellt utformade rum i olika storlekar.
Personlig och välkomnande service!
Perfekt för affärsresanden!
Familjevänligt!

Strand Hotel 

Situated in a beautiful building right in the city center, by the river Motala Ström.  About 300 meters from the train station.

19 individually designed hotel rooms in different sizes. Personal and welcoming service!
Great for business travelers!
Family friendly!

I hörnet av Drottninggatan och Hamngatan finner vi denna vackra byggnad uppförd av handlaren Jean Lawski1897. Arkitektfirman Löfgren och Paulson ritade byggnaden och G.P Olander var ansvarig byggmästare.Husets karaktärsdrag är hämtade från den franska renässansen (1500-talet) och slottet d’Azay-le-Rideaui Loiredalen.  Med sin välbevarade exteriör och interiör är huset mycket värdefullt.

Jean Lawski kom till Sverige från Polen 1863, efter upproret mot ryssarna. Han kom till Stockholm med sin vän Henryk Bukowski, grundaren av Bukowskis Auktioner. Jean Lawski, som ocksåköpte och sålde antikviteter, hade butik i två av husets våningar.Huset består av fyra våningar och delvis inredd vindsvåning. I bottenvåningen finns idag ett par butiker och en frisörsalong. I källaren fanns under ett antal år restaurang Kräftriket vid vars entré man kan finna en kräfta avbildad i råhuggen sandsten ovanför dörren.

Kvarteret Bron, där huset är beläget,har fått sitt namn efter intilliggande Saltängsbron. År 1871 fanns det på tomten små fastigheter med verkstäder och fiskerihandel som låg i direkt anslutning till kajen där fiskarnas båtar lade till. I kvarteret har handelsmän verkat sedan 1600-talet.På 1960-talet fanns det planer på att låta riva byggnaderna i kvarteret och ersätta dem med parkeringshus. Planerna stannade dock vid idéstadiet.

Husets fasad och dekorationer mot Drottninggatan består av sandsten medan gårdsfasaden har gul slätputs. Byggnadens sadeltak, som ursprungligen var täckt med skiffer, är idag täckt med svart plåt. Trapphusetvid entrén på Drottninggatan har mycket fina målningar, marmorväggar och kryssvalv. Övriga detaljer som finns bevarade är ledstänger av trä, ståndare av smide och järn,golv av marmor samt lägenhetsentréer bestående av pardörrar med ådringsmålning. Ursprunglig stuckatur är bevarad men målad i vit kulör. Trapphuset är av sån karaktär att det kan ses som ett av få välbevarade trapphus i hela Norrköpings innerstad. Trapphuset speglar också byggherrens ekonomiska välstånd.

Ett våningsplan byggdes på 1930-talet omför hotellverksamhet där idag Strand Hotell verkar. I lägenheterna, varav enhar balkong mot Drottninggatan, och i flera hotellrum finns kakelugnar och tidstypiska detaljer så som stuckatur och spegeldörrar. I skrivande stund har hotellet genomgått renoveringar där samtliga rum fått en mer tidsenlig stil.

I huset finns också en modernare hiss från år 1984 då Fastighets AB Birger Andersson byggde om byggnaden. Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.